www.wilki.most.org.pl

Strona główna
Ratuj puszczę
Wieści
O wilku mowa
Wilcze głosy
Czat
Forum
Galeria
Książki
Linki

Puscza Białowieska Puszcza Białowieska to ostatni z naturalnych lasów Niżu Europejskiego. Jej łączna powierzchnia wynosi: 1505,8km2 w tym 873,6 km2 znajduje się na obszarze Białorusi a reszta po stronie polskiej. Od 1991 roku w Białorusi cała Puszcza Białowieska jest uznana za Park Narodowy i objęta ohroną. W Polsce niestety chroniona jest tylko jej część - 105km2 z czego tylko 48km2 stanowi rezarwat ścisły. Pozostały teren - 522km2 stanowi lasy gospodarcze co wływa wyjątkowo ujemnie na ich wartość przyrodniczą. W Puszczy Białowieskiej żyje wiele rzadkich gatunków zwierząt (min. Wilki).


Jeśli chcesz by całą puszcze objeto Parkiem Narodowym napisz list do premiera RP i ministra środowiska na adres:

Premier RP
Urząd Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-950 Warszawa
Tel: (0-22) 694-60-00
Fax: (0-22) 828-68-46.
E-mail: cirinfo@kprm.gov.pl

Ministerstwo Ochrony Srodowiska
ul.Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Poland
Tel: (0-22) 579-24-00
fax: (0-22) 579-22-24, (0-22) 579-24-50, (0-22) 57 92 383
E-mail: info@mos.gov.pl


Informacje nt. kampanii na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej i możliwości jej wsparcia, możesz uzyskać w: biurze Stowarzyszenia dla Natury "WILK"

ul. Górska 69
43-376 Godziszka
tel/fax: (0-33) 817-60-90
tel. kom.: 0-604 625 228
e-mail: sabina@wolf.most.org.pl

lub też w biurze Koalicji, pod adresem:

Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej
ul. Waszkiewicza 1B
17-230 Białowieża
tel/fax: (0-85) 681-22-02
e-mail: office@topb.most.org.pl